Vilt-Tapio för mångfaldsåker

En mångsidig EU-godkänd viltblandning för mångfaldsåker

Utsädesmängd 10 kg/ha
Sådjup 2-3 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Honungsfacelia växer snabbt och börjar blomma, vilket lockar insekter
  • Foderkål- och raps är viltåkerns basväxter
  • Persisk klöver binder kväve från luften och är därför en bra gröngödslingsväxt. Den blommar också och lockar insekter samt är smaklig för vilt långt in på hösten
  • Sötväppling fixerar kväve och erbjuder en robust och skyddande växtlighet
  • Rajgräs växer på senhösten och fyller ut möjliga luckor i växtligheten

Bruk

  • Används i en ettårig viltåker, passar bland annat till klövdjur

Anmärkningar

  • Fröna av persisk klöver och sötväppling är färdigt bakterieympade
  • 50 kg/ha havre kan läggas till

Fröblandning

30 % foderraps
25 % italienskt rajgräs
15 % persisk klöver
15 % foderkål
10 % vit/gul sötväppling
5 % honungsfacelia