Rödklöver

En foder- och jordförbättringsväxt som har ett djupt rotsystem

 • Säilörehu
 • Täydennyskylvö
 • Maanparannus
 • Viherlannoitus
Utsädesmängd seoksissa 2-7 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Högavkastande och odlingssäker
 • En djup pålrot, så tycker inte om högt grundvatten

 

 • En bra jordluckrare, speciellt i lerjordar
 • Tål väl torka

Bruk

 • Bäst i ensilageblandningar med gräs, t ex timotej och rörsvingel
 • Klarar sig dåligt i betesvallar
 • Kan etableras i skyddsgröda

Anmärkningar

 • Användning av ympade frön rekommenderas
 • På organiska jordar är övervintring osäker
 • Ilte och Varte är övermäktigt högstavkastande i södra Finland
 • Rekommenderat pH-värde är 6 för att kvävefixering ska lyckas
 • Bjursele ja SW Yngve är de härdigaste sorterna

De viktigaste sorterna

Ilte
SW Yngve
Bjursele
Varte