Retu-timotej

En basblandning för ensilage- eller gräsvallar

 • Säilörehu
 • Kuivaheinä
Utsädesmängd 20-25 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Retu tål slåtter, torka, vinter och är mycket högavkastande
 • Timotej är odlingssäker och erbjuder en bra skörd i den första slåttern

Bruk

 • Kan skördas som ensilage eller hö

Anmärkningar

 • Beroende på jordarten lönar det sig att tillägga röd- och alsikeklöver 3-6 kg/ha i blandningen

  • Klövrar förbättrar foderkvaliteten och förlänger den optimala skördetiden
  • På mull- och torvjordar borde mängden av alsikeklöver ökas
  • Den möjliga ympningen av klöver börde göras innan klöverfrön blandas med gräsfrön

 

Fröblandning

75 % timotej Tryggve/Tenho/Nuutti
25 % rörsvingel Retu/Kora/Swaj
Sortförändringar möjliga