Mångfaldsåkerblandning Tapio för vägrenar

En EU-gödkänd mångfaldsåkerblandning för sämre växtplatser

Utsädesmängd 10 kg/ha
Sådjup 2-3 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • En flerårig blandning innehåller många odlingssäkra gräs
  • Anspråkslös vad gäller växtplats

Bruk

  • Passar till områden med svåra växtförhållanden, såsom vägrenar och diken

 

Anmärkningar

  • Fröna av persisk klöver och vitklöver färdigt ympade

Fröblandning

27 % timotej
20 % italienskt rajgräs
13 % hårdsvingel
13 % rörsvingel
10 % ängsgröe
5 % honungsfacelia
5 % persisk klöver
4 % foderraps
1 % vitklöver
1 % majrova
1 % foderkål