Mångfaldsåkerblandning Fågel-Tapio

En flerårig EU-godkänd mångfaldsåkerblandning för fåglar

Utsädesmängd 10 kg/ha
Sådjup 2-3 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Blommar färgrikt och attraherar insekter
 • Vårrybs börjar blomma tidigt
 • Honungsfacelia växer snabbt i början
 • Sötväppling fixerar kväve och erbjuder en robust och skyddande växtlighet
 • Vitsenap täcker jorden och blommar frodigt samt desinficerar jorden och bekämpar sjukdomsalstrare
 • Erbjuder fåglarna skydd och näring från våren till senhösten
 • Växtligheten som står upprätt länge erbjuder skydd också för övervintrande fåglar
 • Italienskt rajgräs växer starkt under det första året
 • Hårdsvingel är det fleråriga och tåligaste gräset i blandningen
 • Persisk klöver blommar frodigt under det första året och lockar insekter

Bruk

 • En flerårig fågelåkerblandning

Anmärkningar

 • Fröna av persisk klöver och sötväppling färdigympade

Fröblandning

25 % hårdsvingel
20 % foderraps
15 % vårrybs
10 % vitsenap
10 % honungsfacelia
10 % vit/gul sötväppling
5 % persisk klöver
5 % italienskt rajgräs