Mångfaldsåkerblandning Älg-Hjort Tapio

En mycket välsmakande mångfaldsåkerviltblandning för klövdjur

Utsädesmängd 10 kg/ha
Sådjup 2-3 cm
Förpackningsstorlek 10 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • En mycket högkvalitativ viltåkerblandning för älgar, hjortar och rådjur
  • Foderkål och -raps är basväxterna i blandningen
  • Rajgräs växer sent på hösten och fyller ut möjliga luckor i växtligheten
  • Tål väl olika växtförhållanden och erbjuder näring långt in på hösten
  • Majrova och blålusern förbättrar smakligheten i blandningen, speciellt älgar tycker om lusern

Bruk

  • För en ettårig viltåker

Anmärkningar

  • Fröna av persisk klöver och lusern är färdigt bakterieympade
  • 30-50 kg/ha havre eller råg kan läggas till

Fröblandning

25 % foderraps
20 % foderkål
20 % italienskt rajgräs
15 % blålusern
10 % persisk klöver
5 % majrova
5 % cikoria