Majrova

En välsmakande ettårig vilt- och foderväxt

Utsädesmängd seoksissa n. 1 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 1 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Smakar gott speciellt för hjortdjur
  • Drar nytta av kalkning, gödsling säkerställer växten
  • Ganska gles växtlighet producerar en bra rotskörd

Bruk

  • För ettåriga viltåkerblandningar

Anmärkningar

  • Obetat frö