Luddvicker

En vinterannuell foder- och gröngödslingsväxt

  • Säilörehu
  • Laidunnus
  • Viherlannoitus
Utsädesmängd seoksissa 30-40 kg/ha käyttötarkoituksen mukaan
Sådjup 3-5 cm
Förpackningsstorlek 25 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Om sås på våren växer fram till höstens frost
  • Avkastning är likadan med fodervicker
  • Tål torka och surhet bättre än fodervicker

Bruk

  • Lämplig för ensilage- och betesvallar samt som skyddsgröda för fleråriga växter

Anmärkningar

  • Användning av ympade frön rekommenderas

De viktigaste sorterna

Hungvillosa
Rea

Kompatibla produkter