Kött-Extra-blandning

Tillfälligt utsåld för våren 2020

En härdig och högkvalitativ blandning för bete och ensilage. Avsedd speciellt för köttdjur.

Utsädesmängd 25-30 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Utmärkta betesegenskaper för köttdjur
 • Innehåller mångsidigt luserner och klövrar, som är välsmakande och samtidigt förbättrar jorden
 • Cikoria är ett intressant och väldigt smakande tillskott till betet
 • Rödsvingel tål väl intensivt bete och nedtrampning
 • Ängssvingel har bra avkastning och återväxt
 • Engelskt rajgräs förbättrar smaklighet och ökar första årets skörd.
 • Ängsgröe tål mycket väl intensivt bete och nedtrampning och är relativt högavkastande

Bruk

 • Används som köttdjurens bete, också för mjölkkor
 • Kan vid behov användas både för betes- och ensilagebruk

Anmärkningar

 • Kvävefixerande växter färdigt bakterieympade och pelleterade
   • De säkraste och bästa sorterna har utvalts till blandningen

 

Kompatibla produkter