Foderkål

En ettårig populär viltväxt

Utsädesmängd seoksissa 1-3 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 1 ja 5 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Litet mer anspråkslös än foderraps
  • Frodig växtlighet
  • Gynnas av riklig kalkning

Bruk

  • För ettåriga foder- och viltåkerblandningar

Anmärkningar

  • På organiska jordar lider lätt av borbrist
  • Obetat frö

Försöksresultat