Fiberhampa

En ettårig fiberväxt

  • Jordförbättring
  • Gröngödsling
Utsädesmängd 30-40 kg/ha
Sådjup 1,5-2 cm
Förpackningsstorlek 25 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Den EU-godkända USO31-sortens THC-halter är under den tillåtna 0,2 % gränsen
  • Suosii kivennäismaita ja kylvöä lämpimään maahan Trivs bäst i mineraljordar och sås helst på varm jord
  • Motståndskraftig mot sjukdomar och skadedjur
  • Utvecklingen i början är ganska långsam, men efter början mycket snabbväxande
  • En effektiv konkurrent och skuggare mot ogräs

Bruk

  • Producerar mycket grönmassa
  • Luckrar upp jorden effektivt, men trivs inte i en kompakt jord

Anmärkningar

  • Gynnas av kvävegödsling, 80-100 kg/ha säkerställer en effektiv tillväxt