Fånggrödablandning

En ettårig blandning

  • Kerääjäkasvit
Utsädesmängd 6-10 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 20 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Fånggrödorna minskar näringsläckage
  • Italienskt rajgräs tar effektivt upp lösande kväve ur jorden
  • Vitklöver tar effektivt upp kväve så att de följande växterna kan utnyttja det 

Bruk

  • Lågväxande blandning lämplig som fång- och undergröda

Anmärkningar

  • Klöverfrön är färdigt ympade

Fröblandning

80 % italienskt rajgräs Meroa
20 % vitklöver Huia/Apolo
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter