Cikoria

En flerårig foderväxt

  • Bete
Utsädesmängd seoksissa 3-5 kg/ha
Sådjup 1-2 cm
Förpackningsstorlek 5 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • Snabb återväxtförmåga
  • En djup pålrot förbättrar åkerns tillväxtskick

Bruk

  • Passar bäst i betesblandningar

Anmärkningar

  • Stora skillnader i vinterhärdigheten mellan sorterna

Kompatibla produkter