Baljväxtblandning

En blandning av en riklig tillväxt och skörd

  • Kokovilja
  • Viherlannoitus
Utsädesmängd 200 kg/ha, nurmen suojakasvina 150 kg/ha
Sådjup 3-5 cm
Förpackningsstorlek 25 kg ja 600 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för slåtter
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

  • En ettårig foder- och gröngödslingsblandning
  • Producerar mycket protein även med minimumgödsling
  • Råg och luddvicker har också en bra återväxtförmåga
  • Mycket snabbväxande
  • Flera arter breddar skördefönster

Bruk

  • Passar speciellt för köttdjur, men också för får och mjölkkor

Anmärkningar

  • Skördas på en gång ungefär 70-80 dagar efter sådd.

Fröblandning

15 % Rose grönfoder ärt
15 % Arvika grönfoder ärt
10 % Ingrid/Astronaute matärt
10 % vårrågvete Somtri
10 % korn Armas
10 % havre Matty
10 % vårvete Helmi
5 % höstråg Sangaste
5 % luddvicker Rea
5 % fodervicker Ebena
5 % fodervicker Alexandros/Aisiai
Sortförändringar möjliga

Kompatibla produkter