Ärt tröskbar

En ettårig baljväxt med högkvalitativt protein

 • Kokovilja
 • Puitavat
 • Maanparannus
Utsädesmängd puitavissa seoksissa 150-200 kg + tukikasvia 20-50 kg/ha
Sådjup 4-7 cm
Förpackningsstorlek 25 ja 600 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • Hög proteinhalt, ca 20 %
 • Fixerar effektivt kväve
 • Proteinets kvalitet är god för alla husdjur
 • Fröet är gult eller grönt

Bruk

 • Sorterna tröskbara

Anmärkningar

 • Samma bakteriekultur som med vicker
 • Under torra tider är bevattning till nytta
 • Tål inte blöt jord

De viktigaste sorterna

Ingrid
Astronaute
Karita

Kompatibla produkter