Ärt grönfoder

En ettårig baljväxt med högkvalitativt protein

 • Kokovilja
 • Maanparannus
Utsädesmängd vihantaseoksissa 50-80 kg/ha + tukikasvi, puhtaana 200-300 kg/ha
Sådjup 4-7 cm
Förpackningsstorlek 25 ja 600 kg
kg

Siffervärden

På en skala 1-9, där 9 är det högsta/mest beskrivande värdet
Lämplighet för bete
Torktålighet
Fukttålighet
Förmåga att tolera surhet
Odlingssäkerhet
Avkastning
Återväxt
Rotmassa
Växtmassa
Tillväxt

Egenskaper

 • En frodig växtmassa
 • Proteinets kvalitet god för alla husdjur
 • Hög proteinhalt
 • Fixerar effektivt kväve

Bruk

 • Utmärkt i blandad odling med havre eller korn
 • Produktivt och lönande grönfoder
 • Användning av spannmål som stödväxt säkerställer skörden
 • Som gröngödslingsväxt ger bra kväveskörd

Anmärkningar

 • Samma bakteriekultur som med vicker
 • Under torra tider gynnas av bevattning
 • Tål inte blöt jord

De viktigaste sorterna

Rose
Arvika

Kompatibla produkter